Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 22 2015

raincloud

Fjaðrárgljúfur. South Iceland.

raincloud
0047 ff05 500
Golaski tańczą w Noc Kupały
Reposted fromeldrianne eldrianne

June 17 2015

raincloud
1805 d935
Reposted fromrol rol vialucidumintervallum lucidumintervallum
raincloud
raincloud
0195 36c9 500
Reposted frommhsa mhsa viathelovelybones thelovelybones
raincloud
4067 60e0
Reposted fromohshit ohshit viathelovelybones thelovelybones
raincloud
Ustrzeż mnie, Panie, od mężczyzny, o którym pomyślę, że jest inny.
— K. Grochola
Reposted fromswojszlak swojszlak viabagatela bagatela

June 09 2015

raincloud
raincloud
9616 35f5
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaRozaa Rozaa
7936 37e1 500

homoan:

cherry-and-also-bomb:

this looks like my
dad so much

may i have a word with your dad

Reposted fromunmadebeds unmadebeds viasplendiid splendiid
raincloud
Cenię sobie picie wódki w inteligentnym towarzystwie, bo po dwóch godzinach nie jestem pijany, tylko wysilam mózg do rozmowy, przez co się nie upijam. Z kolei impreza z nudnymi ludźmi sprawia, że palę tonę szlugów i umieram dnia następnego. I jestem zły, że w ogóle wyszedłem z domu. Tandetny amerykański film dostarczyłby mi więcej przemyśleń.
— Emil Blef
Reposted fromsesja sesja viaRozaa Rozaa
raincloud
9539 0f5c

Cofaj się tylko po to, by wziąć rozbieg.
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viaRozaa Rozaa
raincloud
8294 7e27
Reposted fromkakus kakus viabezznazwy bezznazwy
8052 c345 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viasplendiid splendiid

June 08 2015

raincloud
raincloud
1272 3777
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viabeltane beltane
raincloud
0038 de9a 500
Reposted fromonlytoreturn onlytoreturn viabeltane beltane
raincloud
1975 8dbf 500
raincloud
Kurwy i tyrani kończą tak samo - że też pan nie rozumie najprostszych rzeczy.
— Hłasko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl